-
ผลงานล่าสุดจากทีมงาน K.S.Network

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Customer Name
ชมรมผู้สื่อข่าวช่อง 7 (อีสาน)
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order B    Update by K.S.Network
   Creation Date: 07-May-2008
   Expiration Date: 07-May-2009

Customer Name
ข่าวจังหวัดชัยภูมิ
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order C    Update by K.S.Network
   Creation Date: 15-Jun-2008
   Expiration Date: 15-Jun-2009

Customer Name
โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order B    Update by K.S.Network
   Creation Date: 22-Jun-2008
   Expiration Date: 22-Jun-2009

Customer Name
อบต.นาคำ
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order B    Update by K.S.Network
   Creation Date: 01-Dec-2008
   Expiration Date: 01-Dec-2009

Customer Name
ประสานการพิมพ์
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order C    Update by K.S.Network
   Creation Date: 26-Aug-2008
   Expiration Date: 26-Aug-2009

Customer Name
ทีมงาน Proswitcher
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order C    Update by K.S.Network
   Creation Date: 15-Feb-2008
   Expiration Date: 15-Feb-2010

Customer Name
สถานีตำรวจภูธรสมเด็จ
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order C    Update by K.S.Network
   Creation Date: 04-Nov-2008
   Expiration Date: 04-Nov-2009

Customer Name
พิซซ่า แฟมิลี่
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order C    Update by K.S.Network
   Creation Date: 20-Apr-2008
   Expiration Date: 20-Apr-2009

Customer Name
สกสค.กาฬสินธุ์
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order C    Update by K.S.Network
   Creation Date: 16-May-2008
   Expiration Date: 16-May-2009

Customer Name
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
   Domain -    Hosting -
   Web Design Order A    Update by K.S.Network
   Creation Date: -
   Expiration: -

 

Customer Name
จังหวัดกาฬสินธุ์
   Domain -    Hosting -
   Web Design Order B+    Update by K.S.Network
   Creation Date: -
   Expiration: -

Customer Name
ซ่อนกลิ่นแฟนคลับ
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order C    Update by K.S.Network
   Creation Date: 07-aug-2007
   Expiration Date: 07-aug-2009

Customer Name
ณารา รีสอร์ท
   Domain Name 600 บาท/ปี    Hosting 3,600 บาท/ปี
   Web Design Order C    Update by K.S.Network
   Creation Date: 10-Aug-2007
   Expiration Date: 10-Aug-2009

<Page 1 ---- Page2 ---- Page3 ---- Page4 >

และอีกหลายผลงานของ ทีมงาน KS.Network ที่ได้สร้างสรรออกมาอย่างเป็นเอกลักษณ์ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง

....................................................................................................