Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

รพ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2560
ความนิยมของผู้ชม: / 1
พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์การตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2560 ให้กับ อสม. ผู้ปกครอง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อบุคคลออทิสติก บุคคลที่บกพร่องทางพัฒนาการ เกิดความเข้าใจและให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข
 
เกษตรกรโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสู้ภัยแล้ง
ความนิยมของผู้ชม: / 1
พฤหัสบดี, 27 เมษายน 2017
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสู้ภัยแล้ง ในขณะเดียวกันทางจังหวัดได้เข้าไปชี้แจงการขอรับรอง ตราสัญลักษณ์ KS เพื่อยกระดับราคา
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560”
ความนิยมของผู้ชม: / 1
อังคาร, 25 เมษายน 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานรัฐพิธี " วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย
 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์อบรมอาสมัครผู้ดูแลสูงอายุ รุ่นที่ 1
ความนิยมของผู้ชม: / 1
อังคาร, 25 เมษายน 2017
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 จำนวน 42 คน เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชน ครอบครัว ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ลดภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง
 
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เปิดการแข่งขันจักรยานกาฬสินธุ์ 2017 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย
ความนิยมของผู้ชม: / 2
อาทิตย์, 23 เมษายน 2017
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแข่งขันจักรยานกาฬสินธุ์ 2017 โดยได้กดแตรเป็นสัญลักษณ์ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานจากจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดใกล้เคียง และชาวต่างชาติที่มาร่วมการแข่งขัน และได้ปั่นนำขบวนนักแข่งจักรยาน
 
จ.กาฬสินธุ์ เดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล
ความนิยมของผู้ชม: / 2
เสาร์, 22 เมษายน 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตำบลภูปอ อำเภอเมือง เดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริม เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังควบคู่กับการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้ตานโยบายรัฐบาล
 
กาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยกระดับสินค้า OTOP
ความนิยมของผู้ชม: / 2
เสาร์, 22 เมษายน 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยกระดับสินค้า OTOP ของจังหวัดให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้อีก
 
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เยี่ยมปลอบขวัญและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
ความนิยมของผู้ชม: / 3
พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางเอมอร รู้บุญ ราษฎรบ้านหนองเม็ก ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ ที่ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง และเชิญชวนประชาชนทำบุญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบเหตุครั้งนี้
 
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ส่วนราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่อำเภอกุฉินารายณ์
ความนิยมของผู้ชม: / 3
พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนฟรีตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ พร้อมย้ำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพราะอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุด
 
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แนะให้ทางจังหวัดนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและภัยแล้ง
 
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำประชาชนทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ
ความนิยมของผู้ชม: / 3
พฤหัสบดี, 20 เมษายน 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ ส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญตักบาตร สร้างบุญ สร้างกุศลให้กับตนเองและครอบครัว
 
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สั่งการคุ้มเข้มอุบัติเหตุวันสุดท้ายส่งชาวอีสานกลับเข้าทำงานอย่างปลอดภัย
ความนิยมของผู้ชม: / 3
จันทร์, 17 เมษายน 2017
วันนี้ (17 เม.ย. 60) ที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง 7 วัน เทศกาลสงกรานต์ 2560 และมีการ VDO Conference กับนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
 
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ให้นโยบายเจ้าหน้าที่และฝากผู้ใช้รถใช้ถนนสงกรานต์นี้ ขับรถช้าดีกว่าไปไม่ถึงเป้าหมาย
ความนิยมของผู้ชม: / 1
อังคาร, 11 เมษายน 2017
นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ที่บริเวณทางแยกเขื่อนลำปาว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายหลังพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ และผู้มาร่วมงานได้แจกป้ายเตือนลดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับรถที่ผ่านบริเวณศูนย์
 
กาฬสินธุ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
ความนิยมของผู้ชม: / 1
จันทร์, 10 เมษายน 2017
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 43 - 63 จาก 2528

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com