Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

จ.กาฬสินธุ์ อบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านพลศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็ก
ความนิยมของผู้ชม: / 1
พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมครูผู้สอนพลศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเด็กเล็ก (3-7 ปี) โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ในวิชากิจกรรมพลศึกษาให้กับครูอนุบาลให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปถ่ายทอดสู่เด็กเล็กต่อไป
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลงานศูนย์ดำรงธรรมในรอบ 3 ปีแก้ปัญหาได้ 2,597 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 80
ความนิยมของผู้ชม: / 1
อังคาร, 28 มีนาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงผลงานศูนย์ดำรงธรรม 3 ปีรับเรื่องร้องทุกข์ 3,221 เรื่อง สามารถยุติเรื่องได้ 2,597 คิดเป็นร้อยละ 80 และมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติพลเมืองดีจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 ราย
 
จ.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
อังคาร, 28 มีนาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนประเภททุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทุนนักเรียนพิการ จำนวน 68 ทุน เป็นเงิน 184,000.-บาท
 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
ความนิยมของผู้ชม: / 1
อังคาร, 28 มีนาคม 2017
วันที่ 27 มีนาคม 2560 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้เดินทางออกไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวน 45 หลังคาเรือน
 
กาฬสินธุ์ลงนามบันทึกข้อตกลงพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ความนิยมของผู้ชม: / 1
อังคาร, 28 มีนาคม 2017
วันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีประกาศให้การป้องกันปัญหาอุบัติภัยทางถนนเป็นวาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการป้องกันปัญหาอุบัติภัยทางถนนในทุกมิติที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรม อป.มช.ประจำปี 2560
ความนิยมของผู้ชม: / 2
พฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2017
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ประจำปี 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ที่ดูแลเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และนักจัดรายการวิทยุชุมชน จำนวน 30 คน ใช้เวลาการอบรม รวม 2 วัน
 
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ นำแพทย์ พอ.สว. ส่วนราชการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนอำเภอนาคู
ความนิยมของผู้ชม: / 3
อังคาร, 21 มีนาคม 2017
วันนี้ (21 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. ณ สนามโรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ต. ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2560 โดยมีนายนิจ ไพรสณฑ์ นายอำเภอนาคู และคณะหน่วยงานราชการพี่น้องประชาชนในตำบลภูแล่นช้าง จำนวน 10 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับ
 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดตั้งและอบรม อปพร. รุ่นที่ 11 เพิ่มอัตรากำลังป้องกันภัยสนับสนุนภาครัฐ
ความนิยมของผู้ชม: / 3
อังคาร, 21 มีนาคม 2017
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดตั้งและอบรม อปพร. รุ่นที่11 เพื่อเพิ่มอัตรากำลังในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สคบ. ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบเต็นท์รถมือสอง
ความนิยมของผู้ชม: / 3
อังคาร, 21 มีนาคม 2017
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สคบ. ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือสอง ป้องกันการย้อมแมวนำรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ ประสบภัยพิบัติมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค หวังให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม หวั่นจะมีการนำรถที่ประสบอุทกภัยจากภาคใต้มาย้อมแมวขายในพื้นที่ภาคอีสาน
 
อปพร.กว่า 1,000 คน ร่วมชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
ความนิยมของผู้ชม: / 5
เสาร์, 18 มีนาคม 2017
อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 1,000 คน ร่วมชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 แสดงพลังกล่าวปฏิญาณตนเป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
 
จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ความนิยมของผู้ชม: / 5
เสาร์, 18 มีนาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
 
กาฬสินธุ์ จัดงานเทศกาลผู้ไทนานาชาติ เขาวงสวยมาก สาวผู้ไทกว่า 1,500 คนฟ้อนเปิดงาน
ความนิยมของผู้ชม: / 6
เสาร์, 18 มีนาคม 2017
ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอเขาวง จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทย และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยดั้งเดิม ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาสืบสาน และร่วมกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และมีการฟ้อนผู้ไทกว่า 1500 คน
 
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ แถลงข่าวการจับกุมผู้ลักลอบตัดและแปรรูปไม้
ความนิยมของผู้ชม: / 2
พุธ, 15 มีนาคม 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เตือนผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าผู้บุกรุกพื้นที่ป่าและผู้ทำให้เกิดไฟป่าได้หยุดพฤติกรรมเสีย นอกจากจะได้รับโทษตามกฎหมายที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ยังเป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นเหตุของความร้อนและความแห้งแล้ง
 
จ.กาฬสินธุ์ รณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน
ความนิยมของผู้ชม: / 2
พุธ, 15 มีนาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
 
ข่าวและบทความอื่นๆ...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 84 จาก 2528

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com