Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

นายกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2009

พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นรวม 9 คน โดย 1 ในจำนวนนั้นคือนางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (6 สิงหาคม 2552) ที่ศาลาเทศก์รังสี วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ วัดประชานิยม ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 คน เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปี โดยมีพระเทพสาระเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้ร่วมพิธีถวายสดุดี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และมีนางชะม้อย วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 

 

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2552 จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นางพิไลลักษณ์ ตันติยวรงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นภริยานายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนปัจจุบัน นางสายทรัพย์ เอี่ยมอร่าม, นางจุไรรัตน์ วิรุฬห์วรวุฒิ, นางรัชดาภรณ์ พงษ์ธนารักษ์, นางทอง วังหอม, นางอำนวย แพงจันทร์ศรี, นางอัมพร จุฑาไสย์, นางพูลสุข อินทฤทธิ์ และนางเฉลิมศรี ทองวิสูง โดยแม่ดีเด่นทั้ง 9 ท่าน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากพระเทพสาระเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม

 

 

 

ในโอกาสนี้พระเทพสาระเมธี ได้กล่าวสัมโมทนียะคาถา ว่าขอให้ผู้เป็นแม่ได้ทำคุณงามความดี รักษาความดี เลี้ยงดูบุตรหลาน โดยอย่าได้หวังผลตอบแทนใด ๆ ส่วนผู้เป็นลูกก็ขอให้รู้จักตอบแทนผู้เป็นบิดา-มารดาทุกครั้งที่มีโอกาส สำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากจะมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แม่ดีเด่นแล้วยังจัดให้มีการอ่านสุนทรพจน์, อ่านสรภัญญะ, โคลง, กลอนเกี่ยวกับพระคุณของแม่และการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้เป็นแม่แห่งชาติ ของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ไปร่วมงานได้รับฟังด้วย

 

 

...........................................สมพงษ์ ปัตตานี/ข่าว

 

ดวงใจ หงษ์จันทร์/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com