Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

นางอรวรรณ ยุบลแมน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนขวัญใจชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 21 สิงหาคม 2009

นางอรวรรณ ยุบลแมน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอกุฉินารายณ์ ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนขวัญใจของชุมชน ประจำปี 2552 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

                เมื่อเวลา  09.30 น.  เช้าวันนี้  (21  สิงหาคม  2552)  ที่ห้องทศพร  โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  ความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือ จปฐ.  ประจำปี 2552  ของจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี  นายสุวิทย์  สุบงกฎ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดการประชุม  มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากอำเภอต่าง ๆ ทั้ง  18  อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  108  คน  เข้าร่วมประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล จปฐ. และใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือให้เกิดบูรณาการการทำงานกับภาคีการพัฒนากับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วม  พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ชี้วัด จปฐ. ในปี 2553

 

 

                ในโอกาสนี้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่  นางอรวรรณ  ยุบลแมน  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ได้รับคัดเลือกจากังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นนักพัฒนาชุมชนขวัญใจชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2552   โดยมีผลงานดีเด่นร่วมกับประชาชนในชุมชน  ตำบลหนองห้าง  อำเภอกุฉินารายณ์   ทำการพัฒนาชุมชนบ้านหนองห้าง  จนได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2552   ได้รับรางวัลเงินสด   100,000    บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณพระราชทานจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

   ........................................        สมพงษ์   ปัตตานี   / ข่าว,  สุวรรณ์   ศรีอาภรณ์   / ภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com