Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ จะนำหลักอิทธิบาท 4 และพระราชดำรัสในหลวงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
อาทิตย์, 04 ตุลาคม 2009

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่จะนำหลักอิทธิบาท 4 และพระราชดำรัสของในหลวงในการที่จะทำให้ชาติสงบ ร่มเย็น และพัฒนา มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

                นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ เปิดเผยกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ชาวกาฬสินธุ์ที่มาร่วมต้อนรับในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่เป็นวันแรกที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายหลังจากได้เดินทางไปเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ เจ้าพ่อหลักเมืองกาฬสินธุ์, หลวงพ่อองค์ดำ วัดกลาง,  พระยาชัยสุนทร, หอเจ้าบ้าน และพระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง  เมื่อเช้าวันนี้ (1 ตุลาคม 2552) ว่ามีความผูกพันกับจังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องจากเคยมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปี  พ.ศ.2548 การกลับมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ ตั้งใจจะมาทำงานและพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคนทุกกลุ่มจะกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกัน จะยึดหลักคำสอนอิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนาที่ว่า ฉันทะ วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่าจะทำให้ชาติ  สงบ  ร่มเย็น และพัฒนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการนำพาชาวกาฬสินธุ์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

 

 

 

                สำหรับนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ ที่ย้ายมาแทนคนเดิมที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2499 เป็นชาวจังหวัดราชบุรีโดยกำเนิด สมรสกับนางวณี  จิวะรังสรรค์  ปัจจุบันรับราชการที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีธิดา 1 คน กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  การศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการรับราชการโดยสังเขป เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานจังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ.2521  ปี พ.ศ. 2531 ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปี พ.ศ.2535 เป็นผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น ฝ่ายท้องถิ่นจังหวัดเลย ปี 2540 เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ปี พ.ศ.2542 เป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี พ.ศ.2544 เป็นนายอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้อำนวยการกองกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปี พ.ศ.2547 เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระดับ 9) สำนักงานปลัดกรทรวงมหาดไทย  ปี พ.ศ.2548  เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี พ.ศ.2550 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ปี พ.ศ.2551  เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปี พ.ศ.2552 เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ 1 ตุลาคม 2552 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

................................สมพงษ์    ปัตตานี/ข่าว

 

 

สุวรรณ์   ศรีอาภรณ์/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com