Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้ 5 มาตรการคุมเข้มจัดระเบียบสังคม PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
อาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2009

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชุดปฏิบัติการจากทุกภาคส่วนออกตรวจสถานบริการ ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยใช้ 5 มาตรการกดดันผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมาย

 

 

 

                เมื่อเวลา  22.00 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานปล่อยแถวออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ ร้านเกมส์  ร้าน อินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมมอบนโยบายการจัดระเบียบสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับชุดปฏิบัติการและคณะทำงานจัดระเบียบสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ปฏิบัติ งานครั้งนี้ จำนวน 150 คน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ จากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   พร้อมด้วยนายถาวร  กุลโชติ  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้นำชุดปฏิบัติการออกตรวจสถานบริการ และร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต  พร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม 5 มาตรการตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

 

                นายถาวร  กุลโชติ   ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศมาตรการจัดระเบียบสังคม 5 มาตรการในการแก้ไขปัญหาสังคม สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานบริการ 27 แห่ง โรงแรม 66 แห่ง ร้านเกมส์  อินเตอร์เน็ต  465 แห่ง  คาราโอเกะ  131 แห่ง สมาคมที่จัดตั้งโต๊ะสนุ้กเกอร์  8 แห่ง หอพัก 213 แห่ง  และให้ทั้ง 18 อำเภอออกดำเนินการจัดระเบียบสังคมไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์

 

                 นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าว ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีประกาศจังหวัดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ในการกำหนดมาตรการจัดระเบียบสังคม 5 ประการสำคัญ ได้แก่ มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, จัดระเบียบร้านวีดีทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นและอินเตอร์เน็ต, จัดระเบียบสุรา,  จัดระเบียบสถานบริการ และมาตรการจัดระเบียบสมาคมที่มีการจัดตั้งสนุกเกอร์หรือบิลเลียด เพื่อให้ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ให้จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราเป็นเมืองน่า อยู่ แก้ไข ป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือพื้นที่เสี่ยง  

.................................ดวงใจ  หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com