Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
จันทร์, 13 กันยายน 2010
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน เพื่อให้วัดที่เข้าร่วมโครงการ 40 แห่งได้แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อเช้าวันนี้  13  กันยายน  2553  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อให้วัดในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 40 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฯได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น ด้านการปฏิบัติธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ต่อสาธารณชน

นายบัณฑิต  ชนะกาญจน์   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากมูลนิธิการศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.  ให้จัดทำโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุน ขึ้นในระหว่างวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม  2554  ในพื้นที่ 15  จังหวัดๆละ 40 วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัดเป็นแหล่งศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจ  ปฏิบัติธรรมและจัดกิจกรรทางศาสนาเพื่อสร้างแรงจูงใจและจุดประกายให้เด็ก เยาวชน  และชุมชน ได้ยึดถือคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธที่ยั่งยืนตลอดไป

 
 สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์    ข่าว/ภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com