Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลนักอนุรักษ์มรดกไทย PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
พุธ, 15 กันยายน 2010

กรมศิลปากร ยกย่องผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี 2553 รับพระราชทานรับเข็มเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

จากการที่รัฐบาล ได้กำหนดให้วันที่  2  เมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา  และเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง    และในปี 2553 กรมศิลปกร โดย คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์มรดกไทย  มีมติคัดเลือกให้ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นนักอนุรักษ์มรดกไทย ดีเด่นประจำปี พุทธศักราช 2553 และ เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร

 

 

สำหรับผลงานที่โดดเด่นของ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ ให้การสนับสนุน  โครงการพัฒนาเมืองฟ้าแดดสูงยาง อำเภอกมลาไสย    โครงการไหว้พระ 4 เมืองรุ่งเรืองตลอดชีวิต  การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒธรรมโดยตลอด   ทั้งนี้นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แสดงความรู้สึกต่อการได้รับรางวัลเป็นนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ในครั้งนี้ว่า  รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา     และจากการสอบถามทราบว่าทางสำนักงานโบราณคดีที่ 10 จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เสนอชื่อไปยังกรมศิลปกร เนื่องจากผลงานตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ในการพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง  พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์  แม้ว่าจะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดอื่น ก็ได้ติดตามดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   การทำงานที่ผ่านมาไม่เคยยึดติดกับรางวัลต่าง ๆ แต่อย่างใด  สำหรับเรื่องประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ชอบ  และได้ศึกษาเรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็ก 

                     

           .....................................................วิภาดา  รัตนโรจนา /  ข่าว

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com