Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

นักร้องกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 0
แย่มากดีมาก 
จันทร์, 03 มกราคม 2011
วันนี้(3 มกราคม 2554)นายสมศักดิ์  ขำทวีพรหม ผวจ.ร้อยเอ็ด  เปิดเผยว่า เพื่อความบันเทิงสนุกสนานของคนร้อยเอ็ด “รักร้อยเอ็ด  สร้างสาเกตนคร” ในงานประเพณีปีใหม่สาเกตนครและกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553-วันที่ 7 มกราคม 2554  10 วัน 10 คืน  จัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบบฉบับของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จาก 192 ตำบล 2,468 หมู่บ้าน  จาก 20 อำเภอ คัดเลือกตัวแทนมาอำเภอละ 1 คน 1 ชุดพร้อมหางเครื่อง  นายอำเภอ กำนัน ประชาชนมาร่วมเชียร์อย่างคึกคัก สร้างความบันเทิงเต็มรูปแบบเพราะ ทุกอำเภอส่งนักร้องลูกคอระดับแผ่นเสียงทองคำ โดยมีพิธีกรหญิง คุณนกน้อย “อุไรพร ทิดจันทึก” กับ เซียงเมี่ยง “ขวัญชัย  พวงสร้อย” อำเภอการประกวดร้องเพลงโดย นายอุดม สมรส ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการระดับจังหวัด

นายสมศักดิ์ ขัทวีพรหม ผวจ.ร้อยเอ็ด  กล่าวว่า วันรอบก่อนรองชนะเลิศ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางหนูรัตน์ อาษาขันธ์ ผญบ.หมู่ที่ 14 ตำบลดงลาน อำเภอสุวรรณภูมิ นางบัวภา พรมสาร ผญบ.หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งกลา อำเภอโพนทอง นายชูศักดิ์  พันธ์หนองโพน ผญบ.หมู่ที่ 3 ต.อุ่มเม่า อำเภอธวัชบุรี นางรุ่งรัตน์  อินทโสด ผช.ผญบ.หมู่ที่ 4 ต.บึงนคร อำเภอหนองพอก นายบรรเทา     ธุหา ผช.ผญบ. หมู่ที่ 9 ต.หนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย นายสุนทร  หงส์คำมี ผช.ผญบ. หมู่ที่ 6 ต.คำพอุง อำเภอเมยวดี นายสมชาย  ป้องศรี ผญบ. หมู่ที่ 9 ต.เมยวดี อำเภอจังหาร นายสัติ  อ่อนสาร ผญบ.หมู่ที่ 5 ต.ดงสิงห์ อำเภอเชียงขวัญ นายสายเดือน  สังฆะมณี แพทย์ประจำตำบลเชียงขวัญ และอำเภอทุ่งเขาหลวง นายสมชาย  นิลคุณ  ผญบ.หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเขาหลวง  น้ำเสียงลูกคอ ลีลาที่ผ่านรอบแรกมา 20 อำเภอ กรรมหารเริ่มหนักใจเพราะทั้งเสียงดีพัฒนาลีลาอย่างต่อเนื่อง รอเข้าชิงชนะเลิศ 5 ทีม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า เป็นปีแรกที่สร้างสีสัน โดยคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร กองเชียร์มาจำนวนมาก ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการออดร้านกาชาดอย่างสนุกสนานมากกว่าปีที่ผ่านอีกด้วย ก่อนคืนสุดท้ายมาร่วมเชียร์ นักร้องทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับ

 


 
--
เกษตรสิงขร101
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com