Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

มหัศจรรย์มันหลังนาที่อำเภออาจสามารถร้อยเอ็ด PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
พุธ, 12 มกราคม 2011
มหัศจรรย์มันหลังนาที่อำเภออาจสามารถร้อยเอ็ด

วันนี้ ทีมข่าวเดินทางไปอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบกับนายนิพนธ์  พละชัย เกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมนำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่บ้านสว่าง ต.หนองขาม จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง “พืชมหัศจรรย์มันหลังนา” พื้นที่การปลูกมันสำปะหลัง กว่า 4,000 ไร่ ผลผลิตไร่ละ 3,000-4,000 กิโลกรัมชาวนาที่เปลี่ยนมาเป็นชาวไร่มัน มีรายได้ช่วงอายุมันสำปะหลัง 5-6 เดือน ขายได้กิโลกรัมละ 3-5  บาท เป็นเงิน 10,000-15,000 บาท เศษหัวมันสำปะหลัง ปุ๋ยที่ตกค้างในนาเพิ่มผลผลิตข้าว จากไร่ละ 40 ถังเป็น 50-60 ถังต่อไร่  จากที่เคยขายข้าวได้ ไร่ละ 4,000-5,000 บาทต่อปี เป็นการทำการเกษตรแบบ 2 ฤดู โดยใช้พันธุ์มันสำปะหลังห้วยบง ,พันธุ์ระยอง11และพันธุ์เกษตรศาสตร์50

นายนิพนธ์  พละชัย  กล่าวว่า เกษตรกรแกนนำคือ ครูสุชาญ  ไชยรัตน์ ร.ร.บ้านดงสว่าง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ โทร.087-9458465 ดำเนินกิจกรรมนี้คนเดียว 100 ไร่ ชาวนาที่ร่วมดำเนินกิจกรรมมันหลังนา 92 ครัวเรือน จาก 120 ครัวเรือน เป็นพื้นที่นำร่องงานส่งเสริมการเกษตร โดยนายวัชเรนทร์  ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นำเป็นนโยบายการสร้างเงินสร้างงานให้ชาวบ้านทุกตำบล เสริมรายได้ ขยายโอกาสให้เกษตรกร “พืชมหัศจรรย์มันหลังนา”  เป็นการลดพื้นที่การปลูกพืชที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ ใช้สารเคมีสูงในการบำรุงรักษา มีข้อจำกัดด้านการตลาด  อาทิ ยาสูบ นำพืชที่ใช้น้ำน้อยเข้ามาทดแทนนาข้าวนาปรัง เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในฤดูแล้ง เป็นการหมุนเวียนในพื้นที่ดินที่มีอย่างจำกัด ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ลดการใช้สารเคมี พืชทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สำคัญคือการบำรุงดิน ลดวัชพืชในนาข้าว พัฒนาสิ่งแวดล้อม  แรงงานไม่พลัดถิ่น นำเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน

นายวิถี ศรีโกมาตร์ อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 123 ม.3 บ้านดงส่วาง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โทร.083-4182862กล่าวว่า โดยการปลูกแถวคู่ มีการไถดะครั้งเดียว  คราดแล้ววางท่อนพันธุ์ตามแนวเส้นตรงที่กำหนดไว้ระยะห่าง 50x50  เซนติเมตร หรือ 40x40 เซนติเมตร ท่อนพันธ์ความยาว 5-7 เซนติเมตร หรือ 8-10 เซนติเมตร ใช้เลือยวงเดือนตัดตรง รากมันสปะหลัง ออกพร้อมหัวมันสำปะหลังจำนวนมาก 5-7 หัว ใช้ปุ๋ยคอกรองพื้น 500-1,000 กิโลกรัม ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ที่สำคัญการปลูกมันสำปะหลังจากปลายเดือนธันวาคม-ปลายเดือนพฤษภาคม ระยะเวลา 5-6 เดือน “ปลอดจากเพลี้ยแป้ง”  มันสำปะหลัง 1 เดือน ขนาดนิ้วก้อย เพิ่มขึ้นเดือนละ 1 เท่าตัว มันสำปะหลัง 4 เดือน ขนาดเท่าขวดน้ำอัดลมแบบขวดแก้ว 5-6 เดือน ขนาดแขนผู้ใหญ่หรือขนาดขวดน้ำอัดลม 700 ซีซี.มันสำปะหลังพืชมหัศจรรย์หลังนาจริงๆ จากนั้นลงมือทำนาข้าว ใช้สูตรหว่านวันพ่อเก็บเกี่ยววันแม่ คือปลูกตั้งแต่ กลางเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนสิงหาคม สามารถเก็บเกี่ยวช่วงวันที่ 25 พ.ย.-10 ธันวาคม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีที่สุด หอมที่สุดด้วย เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี

นายวัชเรนทร์  ศิริมงคล  เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พื้นที่พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มี 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,468 หมู่บ้าน ครัวเรือนเกษตรกร 220,000 ครัวเรือน กว่า 9.8 แสนคน จาก ประชากร 1.3 ล้านคน นักส่งเสริมการเกษตรพร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่กับงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย อยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน นำหลักวิชาการ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครอบครัวเกษตรกร

นายวัชเรนทร์  ศิริมงคล กล่าวว่าวันที่  ปี 2554 ในช่วงการเก็บเกี่ยวเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2554  สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จัดกิจกรรมวันสาธิต “พืชมหัศจรรย์มันหลังนา”  กิจกรรมการสาธิตการปลูกมันสำปะหลัง นิทัศการด่านความรู้ 5 ด่านตั้งแต่แรกปลูก การบำรุงรักษา ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว การตลาดซื้อขายล่วงหน้า การฝึกอบรมหลักสูตร “พืชมหัศจรรย์มันหลังนา”  วันนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจเกษตรกร และรับความรู้เรื่องพืชมหัศจรรย์มันหลังนา ที่บ้านดงสว่าง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ ครับ นายวัชเรนทร์ กล่าว
  


วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน
โทร.085-7567108/086-8502416
E.mail:singlhon101@gmail.com
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com