Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ร้อยเอ็ดจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณภัย PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2011

ร้อยเอ็ดจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณภัย

            (8/2/54) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์ (HS4MPT)นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในนามประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น  ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณภัยด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ZONE 01 จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริการสาธารณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน โดยจัดกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว ร่วมกันป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยที่เกิดจากสารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหล และภัยอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย มีระบบการบริหารและการจัดการ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 5 แห่ง ในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติ จากท่านวรวิทย์  สายสุพัฒน์ผล รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 50 คน

  

----------//   HS4AWD ข่าวร้อยเอ็ดรายงาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com