Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ มีผู้สมัครลงชิงตำแหน่ง 2 คน PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 28 มกราคม 2012
ข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา และตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 มาตรา 7 และมาตรา 8 จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันครบวาระ หรือภายในวันที่ 4 มีนาคม 2555 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครในระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2555 รวม 5 วัน ที่ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวน 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายยงยุทธ หล่อตระกูล อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ 2 สมัย เดินทางไปสมัครในวันแรกท่ามกลางกลองเชียร์ที่เดินทางไปให้กำลังใจผู้สมัครกันเป็นจำนวนมาก และหมายเลข 2 นายชานุวัฒน์ วรามิตร บุตรชายของนางชะม้อย วรามิตร อดีตนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปสมัครในวันสุดท้ายท่ามกลางกลองเชียร์ที่เดินทางไปให้กำลังใจผู้สมัครกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน
สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีจำนวนประชากรกว่า 9 แสนคน โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 740,551 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,589 หน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 นี้
 ...........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com