Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

จ.กาฬสินธุ์จับมือกระทรวงไอซีที สัมมนาการป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 
พุธ, 21 มีนาคม 2012

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมสัมมนาการป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน พร้อมแจกโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์


          เมื่อเช้าวันนี้ 21 มีนาคม 2555 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนา การป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชน ซึ่งกระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ตัวแทนจากสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 24 ตัวแทนหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 350 คน ทั้งนี้เพื่อกระต้นให้ประชาชนรับทราบข้อมูลและเกิดการเรียนรู้ถึงภัยจากเว็บไซต์และเกมส์ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน สถาบันครอบครัว และสถานศึกษาทุกแห่งให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และนอกจากนั้นในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้มีการแจกจ่ายชุดโปรแกรมเฮ้าคีปเปอร์ ที่ทางกระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง สถานศึกษา ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลจัดการ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจเป็นอันตรายต่อเยาวชน ตลอดจนสามารถควบคุมและจัดการเวลาการเล่นอินเทอร์เน็ตและการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการปกป้องเยาวชนไทยจากภัยแฝงที่มาพร้อมกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

 

 

 


 

............................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com