Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ร้อยเอ็ดร่วมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 14 มิถุนายน 2013
 
(13/6/56) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี พลตำรวจตรี ณรงค์วิทย์  พ่วงเภตรา  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปัจจุบันตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถสกัดกั้น การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปได้และยังขาดการร่วมมือจากภาคประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรู้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดให้ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในทุกสถานีตำรวจในปกครองเข้าไปแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ปลุกจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม โดยมองปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน แล้วร่วมกันจัดการกับปัญหาด้วยชุมชนเอง โดยการสร้างเครือข่าย แกนนำ เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยั่งยืน โดยยึดหลักการทำงาน คือเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ที่มุ่งเน้นการสร้างพลังมวลชนที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ ทั้งนี้ได้มีเครือข่ายจากทุกอำเภอทุกตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในครั้งนี้ กว่า 5,000 คน และมี พลตำรวจตรีจตุพล  ปานรักษา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมในพิธีดังกล่าว
 
 

 


ธนา  วิสูตรานุกูล  ข่าวร้อยเอ็ดรายงาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com