Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 
อาทิตย์, 26 มกราคม 2014
เช้าวันนี้ ( 26 ม.ค.57 ) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่มีการรวมกลุ่มของพลังมวลชนใดๆ

นายวิทยา จิตรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น 1,236 คน และ ในเขตจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 664 คน โดยการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งกลาง 2 หน่วย ณ บริเวณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ทั้ง 18 อำเภอ สถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งกลาง จะอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอเมือง จะอยู่ที่หอประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 
สำหรับการตรวจสอบรายชื่อเพื่อดูลำดับที่ในการลงคะแนนครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่มาช่วยค้นหา โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ก็จะทราบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่เท่าไร ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปิดทะเบียนเอกสารที่เป็นป้ายประกาศ ค้นหาลำดับชื่อเองเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
 
และในส่วนข้อห้ามที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้า ยังคงใช้ พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2550 เช่นเดิม อาทิ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปยังที่เลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง โดยไม่เสียค่าโดยสารตามปกติ รวมถึงห้ามมิให้ผู้ใด จำหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ 18.00 น.ของวันที่ 25 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2557 เป็นต้น 
 
  ......................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com