Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

เก่งไม่แพ้ใคร! 2 เด็ก นร.ชนบทเมืองช้างไม่เคยติว สอบวิชาคณิตโอเน็ตได้เต็ม 100 PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016

        สุรินทร์ - เก่งไม่แพ้ใคร! พบ 2 เด็กนักเรียนชั้นประถมในชนบทเมืองช้าง สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนนในการสอบโอเน็ตที่ผ่านมา เผยเป็นลูกชาวนา อีกคนเป็นนักเรียนหญิง ร.ร.อนุบาลปราสาท พ่อแม่ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัว ชี้ทั้งสองคนขยันตั้งใจเรียน ไม่เกเร และไม่เคยได้เรียนเสริมหรือติววิชาแต่อย่างใด

       วันนี้ (30 มี.ค.) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุรินทร์ เขต 3 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 และคณะผู้บริหาร สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 2 คน คือ ด.ช.ชินวัฒน์ คิดดีจริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวาย ต.ตาเบา อ.ปราสาท และ ด.ญ.อินทิรา ใยแดง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร โดยนักเรียนทั้ง 2 คนสามารถสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการสอบโอเน็ตในปี 2558 ที่ผ่านมา
       
       ด.ช.ชินวัฒน์ คิดดีจริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวาย เป็นลูกของนายวิจักร และนางรุ่งอรุณ คิดดีจริง ประกอบอาชีพทำนา แต่ด้วยความเป็นคนขยันเรียน ตั้งใจเรียน ไม่เกเร และไม่ได้เรียนเสริม หรือติววิชาแต่อย่างใด ทำให้สามารถสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
       
       นางกัลยา สุบรรณาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสวายเป็นโรงเรียนในชนบท มีนักเรียนจำนวน 150 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูที่สอนในโรงเรียนก็เป็นครูที่สอนได้หลายวิชา ไม่ได้จบมาเฉพาะวิชานั้นๆ แต่ได้อาศัยครูจากกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน ที่จบสายตรงในแต่ละวิชามาช่วยสลับสับเปลี่ยนกันสอนทำให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มโอกาสในการเรียน และเข้าใจตามแต่ละวิชาได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น ด.ช.ชิวัฒน์ คิดดีจริง เป็นคนขยันเรียน ตั้งใจเรียน และไม่ได้เรียนเสริมแต่อย่างใด ยังทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน ส่วนวิชาอื่นๆ คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
       
       ส่วน ด.ญ.อินทิรา ใยแดง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร เป็นลูกของ นายพิชัย และนางนงนุช ใยแดง ประกอบธุรกิจส่วนตัว นายสมพูล กะการดี ครูผู้สอนบอกว่า ด.ญ.อินทิราเป็นคนตั้งใจเรียน ขยันเรียนใส่ใจขณะครูสอน ความประพฤติดีเรียบร้อย และสอบถามผู้ปกครองแล้วไม่ได้ไปเรียนเสริมแต่อย่างใด ด้วยความสนใจเรียนทำให้สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน ส่วนวิชาอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นเดียวกัน
       
       ทางด้านนายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้มอบดอกไม้ และเงินจำนวนหนึ่งให้แก่นักเรียนทั้งสองคน พร้อมกล่าวชมเชยในความขยัน ความตั้งใจเรียน เอาใจใส่การเรียนไม่เกเร ขอให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนคนอื่นได้เอาเป็นแบบอย่าง และขอให้ผู้ปกครองได้สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกได้เรียนในชั้นสูงต่อไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ
       
       ในส่วนของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มความสามารถ เน้นให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งได้ให้การสนับสนุน เด็กที่มีความตั้งใจเรียนให้เขาได้เรียนตามที่เขาต้องการเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com