Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ขอนแก่นเปิดตัวกิจกรรมการค้นหาวัณโรคเชิงรุก ในกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น หนุนภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข ร่วมสำนักงานขนส่งจังหวัด เปิดตัวกิจกรรมการค้นหาวัณโรคเชิงรุก ในกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ หวังยกระดับการให้บริการที่ปลอดภัยไร้วัณโรค และลดแหล่งแพร่กระจายในเขตเมืองใหญ่

          วันนี้ (22 สิงหาคม 2559) ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมการค้นหาวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการป้องกันควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่  ด้วยแบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น  ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมให้บริการคัดกรองด้วยรถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคแบบครบวงจร รวมถึงการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องวัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคเรื้อน(ผิวหนัง) เพื่อพัฒนายกระดับสุขภาพให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่ในจังหวัดขอนแก่น  สู่การบริการที่ปลอดภัย

          วันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมในโครงการ “แท็กซี่ปลอดภัย ปอดปลอดวัณโรค” เพื่อค้นหาวัณโรคเชิงรุกในพนักงานขับรถแท็กซี่    ตามนโยบายท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในการพัฒนารูปแบบการควบคุมวัณโรคในเมืองใหญ่ โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธี  และกล่าวภายหลังพิธีเปิดว่า   กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยวัณโรค เนื่องจากเป็นโรคที่สำคัญและยังคงเป็นปัญหาที่พบในเขตเมืองใหญ่ เนื่องจากสาเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีความแออัด รวมถึงการเคลื่อนย้ายเข้าออกของกลุ่มแรงงาน  โดยกิจกรรมการคัดกรองค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ในครั้งนี้ จะทำให้สามารถคันหาผู้ป่วยและนำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยรวดเร็ว  ช่วยลดแหล่งแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้โดยสาร  และผู้ป่วยได้รับการรักษาให้หายขาด อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการบริการรถยนต์แท็กซี่ของจังหวัดขอนแก่นให้ดีมากขึ้น  ทำให้ขอนแก่นสามารถเป็นเมืองต้นแบบในการดำเนินงานวัณโรคกับเขตเมืองใหญ่อื่นๆ ต่อไป  โดยจัดให้มีการคัดกรองสุขภาพด้วยแบบคัดกรองเบื้องต้น การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก หากพบมีความผิดปกติ จะส่งตรวจเสมหะซ้ำทันที กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าศูนย์ราชการ หลังสถานีขนส่ง เป้าหมายคือ กลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ที่ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ทั้งสิ้นจำนวน 334 คน พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์จังหวัดขอนแก่น 10 แห่งที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

          นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงที่สำคัญกลุ่มหนึ่งในเขตเมืองใหญ่ เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คับแคบในรถยนต์ปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมากจากการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร ที่อาจจะได้รับผลจากการแพร่เชื้อวัณโรคของผู้โดยสาร หรือในกรณีที่พนักงานขับรถแท็กซี่ป่วยเป็นวัณโรคปอดที่ยังไม่ได้รับการรักษา ก็จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้โดยสารได้เช่นกัน  โดยเฉพาะพนักงานขับรถแท็กซี่ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ติดเชื้อเอชไอวี หอบหืด พนักงานขับรถแท็กซี่ที่สูบบุหรี่  ดื่มเหล้า และสัมผัสกับฝุ่นควันจากการจราจรประจำ จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นวัณโรค หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422///////////////////////////////////////
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
                โทร 043 222818-9 ต่อ 601

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com