Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

พสกนิกรกาฬสินธุ์ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 08 พฤศจิกายน 2016
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางยึดปฏิบัติต่อไป

          เมื่อเวลา 16.30 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีพระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ , วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ พร้อมพี่น้องประชาชน สามเณรโรงเรียนปริยัติธรรมวัดกลาง พระอารามหลวง เข้าร่วมพิธีกันจำนวนมาก
 
          พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2522   “งานของครู นอกจากสอนให้ความรู้วิชาการแล้ว ยังต้องฝึกฝนอบรม ความประพฤติปฏิบัติให้แก่ศิษย์ด้วย งานประการหลังนี้ รู้สึกกันในเวลานี้ว่าทำได้ลำบากยากยิ่ง เลยเป็นเหตุให้หลายคนพากันละวางความสนใจไปเสียเฉย ๆ ผู้ที่รู้อุบายแยบคาย จะไม่มองข้ามการอบรมความประพฤติของเด็กเป็นอันขาด และย่อมจะพยายามทำงานด้านนี้ มิให้ยิ่งหย่อนไปกว่าการสอนวิชา เพราะเขาสามารถทำได้ คือ ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของเด็ก ว่าเด็กวัยใดลักษณะใด ชอบการฝึกอบรมแบบใด ...แต่ไม่ว่าจะสอนเด็กวัยใด ลักษณะใด ผู้สอนจะต้องลงมือประพฤติเป็นตัวอย่างด้วยตนเอง ให้ได้เห็นอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ละเลยความประพฤติปฏิบัติที่ต้องการจะให้เกิดมีในตัวเด็กเป็นอันขาด” เพื่อให้พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ได้น้อมนำเป็นหลักปฏิบัติ จากนั้นผู้ร่วมพิธีทุกคนได้นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
          จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น. ของทุกวัน ณ วัดกลาง พระอารามหลวง กับ วัดประชานิยม หมุนเวียนกันไป จึงขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน ชุดสุภาพไว้ทุกข์
ทีมข่าว ๗ ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com