Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ประชาชนชาวเขื่อน จัดกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด “เขื่อนเกมส์ ครั้งที่ 19” PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 10 ธันวาคม 2016


วันที่ 9 ธ.ค. 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) พี่น้องประชาชนชาวบ้านเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมี ด.ต.สมหมาย อัฆฒ์บุระคำ ประธานชมรมตะกร้อจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดงาน

          ด.ต.สมหมาย อัฆฒ์บุระคำ ประธานชมรมตะกร้อจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในการเปิดงานกล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่เห็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเขื่อน ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการแข่งขันกีฬา ตลอดจนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ที่ได้จัดกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด “เขื่อนเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559” มาในครั้งนี้ และขอให้ผู้จัดการทีม นักกีฬาตลอดจนกองเชียร์ของทุกทีม ขอให้ท่านได้เล่นกีฬาและเชียร์กีฬา ด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และขอให้นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตลอดไปด้วย

ทีมข่าว ๗ ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com