Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ทอ.จัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2560 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศน้ำพอง ขอนแก่น PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 
จันทร์, 26 ธันวาคม 2016

ทอ.จัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2560 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2560 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


          วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เพื่อเป็นประเมินขีดความสามารถของนักบินพร้อมรบ หน่วยต่อสู้อากาศยาน หน่วยสนับสนุนรายบุคคล หมู่บิน และฝูงบิน อีกทั้งยังเป็นการประเมินเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการบ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพื่อนำผลการประเมินเป็นเกณฑ์พิจารณาในการพัฒนาการฝึกครั้งต่อๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของกองทัพอากาศให้กับประชาชน ในการใช้กำลังทางอากาศเพื่อปกป้องและรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย ทั้งในยามสงบ และยามเกิดสงคราม

          โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแข่งขันฯ นั้น สามารถนำแนวความคิดต่างๆ ที่ได้จากการแข่งขันเป็นปัจจัยเพื่อพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ สร้างความรู้รักสามัคคี การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมั่นใจ หากมีความจำเป็นที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง และที่สำคัญทำให้ได้ทราบถึงความพร้อมรบของกำลังทางอากาศที่จะให้ประชาชน ตลอดจนหน่วยเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่สามารรถออกปฏิบัติภารกิจในทันทีที่ได้รับมอบหมาย และที่สำคัญยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ


การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีการสาธิต อาทิ
- การสาธิตโดดร่มของเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H
- การสาธิตการบินโจมตีทางอากาศของเครื่องบิน F-16
- การสาธิตการบินโจมตีทางอากาศของเครื่องบิน F-5
- การสาธิตการบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดของเครื่องบิน L-39
- การสาธิตการบินสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดของเครื่องบิน Alpha Jet
- การสาธิตการบินยุทธวิธีการรบในอากาศของเครื่องบิน F-5
- การสาธิตการบินสกัดกั้น / ยุทธวิธีการรบในอากาศของเครื่องบิน F-16
- การสาธิตการบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธีของเครื่องบิน C-130
- การสาธิตการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H
- การสาธิตการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบของเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725
- การสาธิตการบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบของเครื่องบิน L-39

          โดยการแข่งขันฯ ประจำปี 60 นี้ แบ่งออกเป็น การใช้อาวุธกระสวนขั้นมูลฐาน การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี ประเภทระเบิด, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด,การบินค้นหาและช่วยชีวิต, การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การปฏิบัติภารกิจรับ-ส่งบุคคลสำคัญ, การบินรับ-ส่งข่าวสาร, การบินประกอบกำลัง,การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน, การบินควบคุมไฟป่า, การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี, การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี,การประเมินค่าชุดควบคุมการรบ และการประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน

          และในปีนี้ได้จัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 1- 30 ธันวาคม 2559 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองบิน ๑, กองบิน ๒, กองบิน ๔, กองบิน ๕, กองบิน ๖, กองบิน ๗, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖,โรงเรียนการบิน และหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ประโยชน์ที่ได้รับ
- สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนหน่วยเกี่ยวข้องได้เชื่อมั่นในขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่พร้อมจะปฏิบัติภารกิจทันทีที่ได้รับมอบ
- เป็นการแสดงศักยภาพของกำลังทางอากาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่อารยประเทศ
- ทำให้ทราบถึงความพร้อมรบในการปฏิบัติภารกิจ
- นำแนวความคิดต่างๆ ที่ได้จากการแข่งขันเป็นปัจจัยพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
- สร้างความรู้รักสามัคคี การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ทำให้เกิดความมั่นใจหากต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง

ขอขอบคุณ
- กรมยุทธการทหารอากาศ
- กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ภาพโดยทีมงาน Airlinesweek
1. นายกิตติเดช  สงวนทองคำ
2. นายนราธิป    แสงน้อย
3. นายกันตพงศ์  สุขโข
4. นายนภพล     เพชรเลิศ


ขอบคุณข้อมูลจาก Airlinesweek

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com