Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

กาฬสินธุ์มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 115 ราย PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
จันทร์, 09 มกราคม 2017

9 มกราคม 2560 : นายฤๅชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์วิจัยฯ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ , เจ้าหน้าที่จากสนง.ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลำปาว ได้ทำพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 115 ราย ซึ่งปัจจัยที่แจกให้เกษตรกรแต่ละราย ได้แก่ ปลา 3,000 ตัว ไม้ผล รวม 5 ต้น เมล็ดพันธ์ุผัก 1 ห่อ โดยเกษตรกรทั้งหมดมีความตั้งใจในการดำเนินกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน และยกระดับการเกษตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มเขื่อนลำปาว (ปชส.)

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com