Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

อย่าพลาด! งานซื้อข้าวช่วยชาวนา สีข้าวช่วยชาวนาฟรี ร่วมซื้อ ร่วมขาย ช่วยชาวนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 13 มกราคม 2017

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนร่วมงาน “ซื้อข้าวช่วยชาวนา สีข้าวช่วยชาวนาฟรี” ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคมนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ในงานพบกับบูธสีข้าวฟรีให้ชาวนา และบูธจำหน่ายข้าวจากชาวนาตัวจริง มาช่วยกันอุดหนุน ข้าวสารเหนียว ข้าวสารจ้าว ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขาวง ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่ และบูธจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผักปลอดสารพิษ และสินค้า OTOP จากชุมชนอีกมากมาย

อย่าพลาด! งาน “ซื้อข้าวช่วยชาวนา สีข้าวช่วยชาวนาฟรี”ร่วมซื้อ ร่วมขาย ช่วยชาวนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคมนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-812-101-2 , 089-9429402


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com