Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

จ.กาฬสินธุ์ อบรมการทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 21 มกราคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมการทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย

          วันนี้ 20 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรรวม 4 กลุ่มๆละ 50 คนจำนวน 200 คนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตลาดสินค้าข้าว และการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 

          นายวรวุฒิ เอี่ยมกำแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย หรือ ม.ก.ท. มาชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจการจัดทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และภาพรวมระบบประกันคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกและขอบข่ายการขอรับรองกับ ม.ก.ท. ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว และได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ต่อไป

 
...........สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com