Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

กาฬสินธุ์เตรียมจัดงานมหกรรมเส็งกลองพื้นบ้านอีสานยิ่งใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
พฤหัสบดี, 26 มกราคม 2017
อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับเทศบาลร่องคำจัดงานประเพณีมหกรรมเส็งกลองร่องคำ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมการเส็งกลองให้คงอยู่ตลอดไป

ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยตรี อานพ  ศรีบุญลือ นายอำเภอร่องคำ  ดร.พูลสวัสดิ์   นาทองคำ นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ นายจงกลรัตน์   ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอร่องคำร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงานมหกรรมประเพณีเส็งกลองร่องคำ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณเทศบาลตำบลร่องคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมการเส็งกลองให้คงอยู่ตลอดไป

ว่าที่ร้อยตรี อานพ  ศรีบุญลือ นายอำเภอร่องคำ กล่าวว่า เมื่อประมาณพุทธศักราช 2363 ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพครอบครัวมาจาก จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะวันตกของลำห้วยทราย และได้จับจองหักร้างถางพง เพราะเห็นว่าจะทำให้นาได้ผลดี เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีร่องน้ำไหลซึม ซึ่งแหล่งที่น้ำซึมชาวบ้านเรียกว่า ร่องคำหรือฮ่อมคำ เรียกกันต่อมาว่า "ร่องคำ"

ว่าที่ร้อยตรี อานพ กล่าวอีกว่า เดิม อ.ร่องคำ เป็นส่วนหนึ่งของ อ.กมลาไสย เมื่อ 6 ก.พ. 2516 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบ่งท้องที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ตั้งเป็น กิ่ง อ.ร่องคำ ให้มีเขตการปกครองรวม 2 ตำบล คือ ต.ร่องคำ และ ต.สามัคคี ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่ ต.ร่องคำ ให้ขึ้นอยู่เขตการปกครอง อ.กมลาไสย ปัจจุบัน อ.ร่องคำ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล ต.ร่องคำ 13 หมู่บ้าน ต.สามัคคี 15 หมู่บ้านและ ต.เหล่าอ้อย 12 หมู่บ้าน รวม 40 หมู่บ้าน  อปท. มี 3 แห่ง คือเทศบาลตำบลร่องคำ  อบต.สามัคคี และ อบต.เหล่าอ้อย มีหนองเลิงเปือย เป็นแหล่งน้ำสำคัญ หล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรและใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชน ในพื้นที่ 4 ตำบล 53 หมู่บ้าน
ด้านดร.พูลสวัสดิ์   นาทองคำ  นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ กล่าวว่า กลองเส็ง เป็นกลองที่มีมาแต่ยุคโบราณ  นิยมเล่นในงานบุญประเพณีต่างๆ ในยุคแรกเชื่อกันว่าเสียงกลองใช้แทนคำพูดของมนุษย์ เพื่อสื่อสารไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มนุษย์นับถือ ต่อมาผู้คนอาศัยอยู่แบบกระจัดกระจาย จึงนิยมใช้กลองเส็งตีเป็นสัญญาณเพื่อสื่อสารในด้านต่างๆ ตีบอกเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในหมู่บ้าน  กลองเส็งนิยมตีเป็นคู่  ถ้าตีแข่งขันกันจะวัดระดับความดังของเสียง เรียกว่าเส็งกลอง นิยมเก็บกลองเส็งไว้ที่วัด  เทศบาลตำบลร่องคำจึงได้ร่วมกันกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงจัดกิจกรรม มหกรรมประเพณีเส็งกลองร่องคำขึ้น ในวันที่ 5-7 ก.พ. 2560 ณ  บริเวณเทศบาลตำบลร่องคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  รองรับอาเซียน เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมการเส็งกลองให้คงอยู่ตลอดไป

 ขณะที่นายจงกลรัตน์   ดอนโอฬาร รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า อบจ.กาฬสินธุ์ได้จัดงบประมาณสมทบกับเทศบาลตำบลร่องคำและภาคีเครือข่าย กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันเส็งกลองพื้นบ้าน (กลองเส็งหน้าแคบ) จำนวน 20 คู่ รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1-3 เงินสด 8,000 บาท 7,000 บาท และ 5,000 บาทตามลำดับ  รางวัลชมเชยอีก 16 รางวัลๆละ 2,500 บาทแข่งขันเส็งกลองพื้นบ้าน (กลองเส็งหน้ากว้าง) จำนวน 20 คู่ ชนะเลิศรับเงินสด 10,000 บาท รองชนะเลิศที่ 1-3 เงินสด 8,000 บาท 7,000 บาท และ 5,000 บาท รางวัลชมเชย 16 รางวัลๆละ 4,000บาท

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดธิดากลองเส็ง มี 12 หน่วยงาน 12 คน ส่งเข้าประกวด ชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1-3 เงินสด 8,000 บาท 7,000 บาท และ 5,000 บาท ชมเชย 8 รางวัลๆละ 3,000 บาท ประกวดกลองยาว ชนะเลิศ 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1-2 เงินสด 35,000 บาท 30,000 บาท ชมเชย 1 รางวัลๆละ 25,000 บาท  ประกวดบาสโลป ชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1-3 เงินสด 5,000 บาท 4,000 บาท และ 3,000 บาท รวมทั้งการประกวดกระเช้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์และไก่พื้นเมือง มีรางวัลเงินสดมอบให้อีกต่างหาก มีหน่วยงานราชการนำกลุ่มฯ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายสินค้าตลอดงาน  อย่าลืมเที่ยวงานประเพณีมหกรรมเส็งกลองประจำ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 2560 ที่เทศบาลตำบลร่องคำ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com