Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดแก่เกษตรกรให้มีรายได้เสริม PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
พุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2017

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.60 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอำเภอสามชัย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2560 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด แก่เกษตรกรพร้อมมอบพันธ์ุจิ้งหรีด และหัวอาหาร ให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยง และขยายพันธุ์ เพื่อนำไปทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน"พิราบข่าวสามชัย" (SamchaiNews)
www.kalasinnews.com

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com