Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

พิธีมอบดาวให้กับแรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 03 มีนาคม 2017
วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานมอบดาวให้กับแรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน คือปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศให้เดินหน้า สามารถแข่งขันกับนานาชาติในระดับสากลได้ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนากำลังแรงงานในปี พ.ศ.2560 โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน ในการส่งเสริมให้แรงงานทุกระดับ เข้าสู่การพัฒนาและทดสอบฝีมือมาตรฐานแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ดำเนินโครงการแรงงานติดดาว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจให้แรงงานทุกคนเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับเครื่องหมายดาวเงินหกแฉก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซ.ม. มีอักษรภาษาอังกฤษสีน้ำเงิน คำว่า Skill อยู่กึ่งกลาง โดยประดับบริเวณหน้าอกเสื้อด้านซ้าย แสดงให้เห็นว่าเป็นแรงงานผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบกิจการในการจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน และที่สำคัญดาวที่ได้รับจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความภาคภูมิใจของแรงงานที่มีทักษะฝีมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยการติดดาวให้กับแรงงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ 

ระดับ 1 ดาว แสดงถึงการเป็นผู้มีฝีมือ ความรู้ พื้นฐานในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี , ระดับ 2 ดาว แสดงถึงการเป็นผู้มีฝีมือ ความรู้ ระดับกลางมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ดี และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และระดับ 3 ดาว แสดงถึงการเป็นผู้มีฝีมือ ความรู้ ระดับสูง สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา นำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสม และในวันนี้ได้มอบดาวให้กับแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเดินสายไฟภายในอาคารระดับ 1 จำนวน 60 คน และระดับ 2 จำนวน 20 คน 

ด้านนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้มาร่วมงานว่า ทางรัฐบาลและประเทศชาติหวังอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเป็นฟันเฟืองหลักในการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนากำลังแรงงานของชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคงในอนาคต........สุรพล คุณภักดี /ข่าว  * อาทิตย์ เทศธรรม /ภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com