Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

รองนายกรัฐมนตรี มอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 11 มีนาคม 2017
รองนายกรัฐมนตรี มอบห้องสมุดโรงเรียนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนา ยกระดับการเรียนการสอน
          วันนี้ (10 มี.ค. 60) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิด ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนด้อยโอกาสและทุนการศึกษาห้องสมุด รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ 

          สำหรับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสนี้ เกิดขึ้นจากการที่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และส่วนราชการต่างๆ ได้ให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับโครงการพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน 

          ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนด้อยโอกาส งบประมาณในการก่อสร้างห้องสมุด งบประมาณ 500,000 บาท มอบทุนการศึกษา ทุนบำรุงห้องสมุด ชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียน เสื้อกีฬา ตู้ยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์กีฬา หลอดไฟประหยัดพลังงาน กล่องทรูปลูกปัญญา ขนมสำหรับเด็กและสิ่งของอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก สำหรับโรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ ปัจจุบันมีนายเคน อาจดวงดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 174 คน นักเรียนชาย 94 คน นักเรียนหญิง 80 คน 

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การศึกษานับว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมปัจจุบัน ซึ่งมีการแข็งขันสูงและมีความท้าทายในทุกมิติ โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อให้คนไทยทุกวัยได้รับโอกาส ในการเสริมสร้างสมรรถนะของตน เพื่อก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัจจุบันพบว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข เกิดความเหลื่อมล้ำและขาดโอกาส ในการได้รับบริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาสังคมและหน่วยงานอื่นๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างอนาคตของชาติร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การสนับสนุน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพทางด้านการศึกษาเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป.......................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อาทิตย์  เทศธรรม  / ภาพ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com