Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

เครือข่ายสาธารณสุขขอนแก่น จัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวงรัชการที่ ๙ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 11 มีนาคม 2017


สคร.๗ ขอนแก่น จับมือ เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ จัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในหลวงรัชการที่ ๙    พร้อมค้นหาผู้มีความผิดปกติผิวหนังเป็นวง ด่าง ในชุมชน
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง และหน่วยงานสาธารณสุข ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้บริการตรวจรักษา และคัดกรองสุขภาพ  หวังลดความเสี่ยงต่อความพิการจากโรคเรื้อน   
 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม น้อมเกล้าฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชน   คัดกรองสุขภาพ ตรวจรักษาโรคผิวหนังเบื้องต้น  ซึ่งความผิดปกติที่ควรได้รับการรักษา คือ ผู้ที่มีอาการผิวหนังเป็นวงด่างสีขาว หรือสีแดง ในวงด่างมีผิวแห้ง เหงื่อไม่ออก มีอาการชา หยิกไม่เจ็บ หรือผิวหนังเป็น ตุ่ม ผื่นนูนแดงไม่คัน ใช้ยากิน ยาทา 3 เดือน ไม่หาย ซึ่งหากรับการรักษาโดยเร็ว จะไม่เกิดความพิการ ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นที่ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น   

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ขอแนะนำประชาชนให้ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพ และขอให้ช่วยกันเฝ้าสังเกตความผิดปกติ ของผิวหนัง โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว หรือคนในชุมชน  สำหรับอาการของโรคเรื้อน ได้แก่ ผู้ที่มีอาการผิวหนังเป็นวงด่างสีขาว หรือสีแดง ในวงด่างมีผิวแห้ง เหงื่อไม่ออก มีอาการชา หยิกไม่เจ็บ หรือผิวหนังเป็น ตุ่ม ผื่นนูนแดงไม่คัน ใช้ยากิน ยาทา 3 เดือน ไม่หาย  โรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้อ หรือผู้ที่ป่วยแล้วไม่ได้รับยารักษา ซึ่งโรคนี้ส่งผลกระทบให้เกิดความพิการตามมา ซึ่งหากประชาชนพบความผิดปกติให้รีบรักษาโดย ให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ   ทั้งนี้ ผู้ป่วยใหม่ ที่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นทะเบียนรักษาในช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรมคือระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖๐ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑   จะได้รับค่าตอบแทนในการรักษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ทางมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ในกรณีที่ผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยตนเอง ๒,๐๐๐ บาท และหากมีบุคคลอื่นแนะนำหรือพามารักษา ผู้นำพาจะได้รับเงิน ๑,๐๐๐ บาท และผู้ป่วยได้รับ ๑,๐๐๐ บาท    ซึ่งโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้และไม่มีความพิการถ้ารับการรักษาโดยเร็ว  ประชาชนที่มีความสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันราชประชาสมาสัย โทร 02 386 8153-5 ต่อ 231, 232 หรือ เว็บไซต์ www.thaileprosy.org และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422”
///////////////////////////

แหล่งข้อมูล : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น
โทร ๐๔๓ ๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๖๐๑
www.odpc7.ddc.moph.go.th

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com