Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

กาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 04 เมษายน 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 168,793 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนในจังหวัดกาฬสินธุ์
วันนี้ ( 4 เมษายน 2560) ที่ศาลาวัดป่าพุทธมงคล บ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 168,793 บาท เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย 

นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในชนบทในกรณีที่งบประมาณรัฐไม่เพียงพอ ต่อมาปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อ "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มีการทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้สมทบกองทุน สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันมีเงินกองทุนในบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จำนวน 1,565,213.18 บาท ฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธุ์ ในปี 2559 ที่ผ่านมาได้นำเงินกองทุนให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 42 ราย ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 50,400.-บาท 

สำหรับปี 2560 มีส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 168,793 บาท รวมกับเงินในบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,734,006.18 บาท ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนต่อไป........... สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com