Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

จ.กาฬสินธุ์ เดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 22 เมษายน 2017
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตำบลภูปอ อำเภอเมือง เดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริม เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังควบคู่กับการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มรายได้ตานโยบายรัฐบาล

          วันนี้ 21 เมษายน 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อพบปะเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังแบบแปลงใหญ่ ในการส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง การตรวจวัดคุณภาพดิน การผสมปุ๋ยตามคุณภาพดินของแต่ละแปลง ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ตานโยบายรัฐบาล
          นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า พื้นที่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีศักยภาพและเหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 19,902 ไร่ก็จริง แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรจะประสบปัญหาในเรื่องของราคา ที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ไม่แน่นอนด้วย จึงแนะนำทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรลองหันมาเลี้ยงปศุสัตว์แบบแปลงใหญ่ เพราะหลายพื้นที่ที่เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์แล้วทำให้เกษตรกรมีรายได้ดี เนื่องจากราคาปศุสัตว์ เช่น วัว ไม่มีปัญหาในเรื่องราคาตกต่ำเหมือนพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ในเบื้องต้นจะดำเนินการนำร่องในพื้นตำบลภูปอ ประมาณ 50 ราย ควบคู่กับการปลูกมันสำปะหลัง หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆต่อไป
 
........สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com