Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

จ.กาฬสินธุ์ พัฒนาสินค้า OTOP ระดับ 1-3 ดาว สู่มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
จันทร์, 01 พฤษภาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว ให้มีความโดดเด่น มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มผู้ผลิต OTOP / ผู้ประกอบการของจังหวัดกาฬสินธุ์ระดับ D


ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนาเพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่องดื่ม, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2560 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 1-3 ดาวให้มีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มผู้ผลิต OTOP / ผู้ประกอบการของจังหวัดกาฬสินธุ์ระดับ D จำนวน 199 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 218 คน เข้าร่วมประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว ของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และมีความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มากขึ้น และสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ไปสู่สมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างกว้างขวางและครอบคลุมต่อไป เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1-3 ดาว มีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
 
.................................ดวงใจ หงษ์จันทร์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com