Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

นักท่องเที่ยวเฮ! จ่อผุด Kalasin Freshwater Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ (แหลมโนนวิเศษ) PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 15
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 02 พฤษภาคม 2017


นักท่องเที่ยวเฮ! จ่อผุด Kalasin Freshwater Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ (แหลมโนนวิเศษ)

จากที่มีกระแสข่าวทางโซเชียลว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมพื้นที่และของบประมาณ ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่เขื่อนลำปาว อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นพื้นที่ศูนย์การท่องเที่ยวระดับโลก

ล่าสุดวันนี้ (2 พ.ค. 60) ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อขอข้อมูลในเรื่องดังกล่าว และก็ได้ข้อมูลมาว่า ทางอำเภอสหัสขันธ์ได้ระดมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ “Kalasin Freshwater Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ (แหลมโนนวิเศษ)” ขึ้นมาและส่งเรื่องไปของบประมาณไปแล้ว โดยใช้พื้นที่แหลมโนนวิเศษ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ในการก่อสร้าง โดยจัดทีมวิจัยรูปแบบรายการงานวิจัยแวดล้อมพร้อมหมดแล้ว ซึ่งถ้าโครงการเกิดขึ้นได้ การเที่ยวเที่ยวจะครบวงจรในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์เลยทีเดียว ซึ่งได้มีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป อดีตผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้อยู่ แต่ก็โดนคำสั่งย้ายไปเสียก่อน

สำหรับโครงการออกแบบ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ (แหลมโนนวิเศษ) แนวคิดการออกแบบ โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการออกแบบรู้ทรงอาคาร ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีความแปลกตาเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ที่สัญจรไปมา โดยการเลือกแนวความคิด ในการออกแบบงานจากเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ “สุ่ม” เป็นเครื่องมือจับปลาน้ำจืดในน้ำตื้น รูปทรงมีความเป็นเอกลักษณ์ มีรูปทรงที่โค้งสวยงามและมีสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ จึงนำ “สุ่ม” มาเป็นแนวความคิดในการออกแบบโครงการ

เรื่องราวความเป็นมาและวิถีชีวิต ของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับแหล่งน้ำกับการดำรงชีพโดยการหาปลา และจับสัตว์น้ำ การออกแบบโครงการโดยการอ้างอิงบริบททางธรรมชาติและพฤติกรรมมาใช้ในการออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด

ผู้ออกแบบ นายเมธา ภวภูตานนท์ ที่ปรึกษา ดร.ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts. Mahasarakham University

นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอสหัสขันธ์
ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com


ข่าวที่เกี่ยวข้อง- กาฬสินธุ์เตรียมพลิกโฉมการท่องเที่ยว สร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสู่การท่องเที่ยวระดับโลก
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com