Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

กาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
พฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2017
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและเพื่อขับเคลื่อนงานการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4.0 โดยเน้นให้ครูสร้างวินัยให้กับเด็กเป็นคนดีศรีกาฬสินธุ์

          วันนี้ 11 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาและเพื่อขับเคลื่อนงานการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4.0 โดยมี ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วม จำนวน 650 คน ทั้งนี้ เพื่อปรับมโนทัศน์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความมุ่งมั่นต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป้าหมาย
          นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า จากการจัดเวทีเสวนา "ชาวกาฬสินธุ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนและสังคมมีสุข” ทุกภาคส่วนได้ระดมความคิดเห็น และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 4.0 ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น จึงขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการสร้างวินัยใหักับเด็ก เพราะครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการสั่งสอนเด็กให้เป็นดี มีวินัย เป็นคนดีศรีกาฬสินธุ์ และเติบโตเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป
 
.......สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com