Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรมพระวิปัสสนาจารย์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 19 พฤษภาคม 2017
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร น้ำปานะ สิ่งของถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 72 รูป ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ที่วัดป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560 รวม 45 วัน

 
พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยวัดป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นสถานที่และถวายความอุปถัมภ์สนับสนุนโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ภาค 9 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด โดยมีพระภิกษุเข้าร่วม จำนวน 72 รูป และพระผู้ให้การอบรม พระเณร เจ้าหน้าที่ 28 รูป รวมทั้งสิ้น 100 รูป ใช้ระยะเวลาการอบรม 45 วัน ตรงกับจำนวนพรรษาของพระพุทธเจ้านับแต่ตรัสรู้จนปรินิพพาน ดังนั้นคณะสงฆ์วัดป่าชัยมงคล พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลบึงวิชัย เทศบาลตำบลบึงวิชัย จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงร่วมทำบุญสนับสนุนเป็นเจ้าภาพถวายค่าภัตตาหาร น้ำปานะ ข้าวต้ม น้ำดื่ม แด่พระผู้เข้าอบรม , บริจาคสิ่งของ/อุปกรณ์/เครื่องปรุงอาหารหวานคาว โรงครัว โรงทาน , บริจาคสมทบ "กองทุนเพื่อพระพุทธศาสนา วัดป่าชัยมงคล” ด้านการศึกษาเผยแพร่ สาธารณสงเคราะห์ ตามกำลังศรัทธา , บริจาคของใช้ประจำวัน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพระพุทธศาสนา โดยสามารถร่วมทำบุญ บริจาคได้ที่วัดป่าชัยมงคล ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
........................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com