Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

อบจ.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา 24 ทุนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 
อังคาร, 23 พฤษภาคม 2017


    วันนี้  (๑๙ พ.ค.๖๐)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยงค์  โมคภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อมด้วยนายอนันต์  พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  ได้เข้าร่วมโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐  จำนวน ๒๔ ทุน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน  มีความขยันหมั่นเพียร  โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของโรงเรียน  และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับทุนการศึกษามาแล้วจำนวน ๒๕๔ ทุน  โดยมอบทุนการศึกษา  ทุนละไม่เกิน ๓๓,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา

    ในปีการศึกษานี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนเป็นรุ่นที่ ๑๐  โดยผู้ได้รับทุนครั้งนี้ สอบเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ดังนี้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ๑ ราย , มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๑ ราย , มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๓ ราย , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔ ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๓ ราย , มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๙ ราย , มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ๓ ราย  รวมทั้งสิ้น  ๒๔ ทุน

    นอกจากนี้ยังมีนักเรียนดีเด่นที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน ๖ คน ได้แก่

๑.นายอิสรา  ทะนาจันทร์  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ศึกษาต่อที่  Beijing Language and Culture University
๒.นางสาวกันตพร  เสริฐแสนดี  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ศึกษาต่อที่  Xiamen University
๓.นายจักรินทร์  ภูติโส  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ศึกษาต่อที่  Capital Normal University
๔.นางสาวพัชรินทร์  ศรียะเมือง  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ศึกษาต่อที่  Tianjin Normal University
๕.นางสาวศิริลักษณ์  เครือลัดดา  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ศึกษาต่อที่  Shandong University
๖.นายธนพล  นามวงศ์  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  ศึกษาต่อที่  Guanxi University For Nationalitiesอนุชิต  เมืองโคตร /รายงาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com