Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรนักศึกษาทำความดี เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 26 พฤษภาคม 2017


วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรนักศึกษาทำความดี เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ เป็นตัวอย่างให้เพื่อนร่วมสถาบัน

เช้าวันนี้ (26 พ.ค. 60) นายสมบัติ แก้วมงคล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ แจ้งว่า วิทยาลัยฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวสกาวใจ ธารเจือ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.1 ที่เก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกร่วมสถาบัน  ได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com