Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานแก้มลิงหนองเลิงเปลือย PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 02 มิถุนายน 2017
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์ ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานแก้มลิงหนองเลิงเปลือย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 31 พ.ค.60 ราคากลาง 25,000,000 บาท


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com