Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

เทศบาลตำบลหลุบ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
อาทิตย์, 04 มิถุนายน 2017


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560  ที่บริเวณสนามหญ้าทางเข้าบ้านหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   นายสุนทร  บุญไสว นายกเทศมนตรี ตำบลหลุบ  ได้ร่วมกับประชาชนชาวตำบลหลุบ  ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหลุบ ประจำปี 2560    โดยถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน เป็นการบูชาพญาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้มีน้ำใช้ก่อนจะเริ่มลงมือทำนาปี โดยการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่านไถ

นายสุนทร  บุญไสว นายกเทศมนตรี ตำบลหลุบ   กล่าวว่า ชาวตำบลหลุบ มีความเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำทำนา แต่ถ้าปีใดจัดงานบุญบั้งไฟฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย งานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของชาวอีสาน พอใกล้ถึงวันงานชาวบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับมาบ้าน เพื่อทำนา และร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีอีกประเพณีหนึ่งด้วย

โดยบรรยากาศภายในงาน ได้มีขบวนแห่บั้งไฟ แต่ละหมู่บ้าน โดยจะเคลื่อนขบวนออกจากสนามหญ้าทางเข้าบ้านหลุบ เข้ามาบ้านหลุบ ผ่านหน้าเทศบาลตำบลหลุบ จนกระทั้งขบวนมาถึงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลุบ ซึ่งตลอดทั้ง 2 ฝั่งข้างทางมีประชาชนต่างชื่นชม ในการแสดงฟ้อนลำ และการประดับตกแต่งรถแห่บั้งไฟ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุนกสนานอย่างเป็นกันเอง 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com