Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยมีคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 09 มิถุนายน 2017

       เช้าวันนี้ 8 มิถุนายน 2560 บริเวณลานกิจกรรมกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสะอาด  เนตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 โดยมีท่านผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นายเที่ยง  กุลศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านกุดอ้อ พร้อมด้วยนาย สมศรี  ปรีประสาท ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมนำพานที่ทำมาจากดอกไม้มาไหว้ครูประจำชั้น  ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน คณะผู้ปกครองนักเรียน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

       ในส่วนกิจกรรมภายในพิธีไหว้ครูโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา ในปีนี้เริ่มตั้งแต่การกล่าวนำคำไหว้ครู จากนั้นตัวแทนนักเรียนชาย หญิงของแต่ละชั้นร่วมนำพานไหว้ครูประจำชั้น เสร็จแล้ว ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนหลังจากจบพิธีไหว้ครู ซึ่งได้กล่าว”ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของสังคม เชื่อฟังครูที่ให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่ออนาคตของตัวเอง และให้ระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณที่สอนให้เป็นคนดีของสังคม”

        กิจกรรมไหว้ครูนิยมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีของเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู ที่มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ มาจากคำว่า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้นนับเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อยกว่าคนคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของสังคม ผู้เป็น “ครู” จะต้องทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ การที่เด็กๆ จะดำรงชีพต่อไปได้ในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี “ครู” ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อปูพื้นฐานไปสู่หนทางแห่งการมีอนาคตที่ดีในภายภาค

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com