Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2017


          วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมจัดเวทีประกวดขวัญใจน้องใหม่

          วันที่ 15 มิ.ย.60 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ สืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาในการเล่าเรียน เตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชา โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          ซึ่งพิธีในช่วงเช้า เริ่มจากการไหว้ สักการะพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ แล้วต่อด้วยการจัดบวงสรวงพระวิษณุกรรม ในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย ไหว้ศาลพระภูมิประจำวิทยาลัยฯ หลังจากนั้นเป็นการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้แสดงความรักและระลึกถึงพระคุณครู ผู้สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีและมีความรู้ความสามารถ และยังมีกิจกรรมการประกวดขวัญใจน้องใหม่ ประกวดจัดพานไหว้ครู เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออก สานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีต่อกันอีกด้วย
ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com