Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

สารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำนักศึกษาใหม่ เข้าค่ายพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปลูกฝังต้นกล้าให้เติบโตเป็นคนดี PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 16 มิถุนายน 2017วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำนักศึกษาใหม่ เข้าค่ายพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ปลูกฝังต้นกล้าให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม

          เช้าวันนี้ (16 มิ.ย. 60) ที่หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ ให้เรียนรู้หลักธรรม หลักการดำเนินชีวิต ให้สามารถนำไปใช้กับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

          นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่วนหนึ่งมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  สื่อต่าง ๆ  มีบทบาทในการกำหนดพฤติกรรมของเยาวชน  มีเยาวชนบางส่วนรับข้อมูลจากสื่อสารที่ไม่เหมาะสมรวมถึงสภาพแวดล้อมทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากศีลธรรม  ประพฤติปฏิบัติตัวผิดหลักทางพุทธศาสนา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  จึงจัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อพัฒนาด้านจิตใจปลุกจิตสำนึกของเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐาน  12  ประการ  นักเรียน  นักศึกษายึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาพุทธ  ฝึกพัฒนาจิตสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฝึกสวดมนต์  นั่งสมาธิ  เดินจงกลม นำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นคนดี  ให้เป็นคนเก่งและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

          สำหรับโครงการเข้าค่ายพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีกำหนดการจัดในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีนักเรียนระดับ ปวช. 1  ทุกแผนกวิชา  จำนวน  236  คน นักศึกษาระดับ  ปวส.1  ทุกแผนกวิชา จำนวน  109  คน บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน  87  คน  รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน  432  คน


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com