Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

นาฏศิลปกาฬสินธุ์ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครู “ตุ๊กกี้” ศิลปินดาราชื่อดังนำทัพศิษย์เก่าร่วมพิธี PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 1
แย่มากดีมาก 
ศุกร์, 30 มิถุนายน 2017


วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี 2560 พิธีการศักดิ์สิทธิ์น้อมบูชาครูศาสตร์การแสดงนาฏศิลป์ไทย  ด้านสุดารัตน์  บุตรพรม “ตุ๊กกี้” ศิลปินดาราชื่อดังนำทัพศิษย์เก่าร่วมพิธี - มอบทุนการศึกษาคับคั่ง

วันที่ 29 มิ. ย. 60 เวลา 09.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2560 โดยครูจีรพล  เพชรสม  ผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นประธานในพิธีและให้โอวาสกับผู้เข้าร่วมพิธีมีไหว้ครู พิธีการศักดดิ์สิทธิ์ทั้งสาขาดุริยางคศิลป์  และนาฎศิลป์ไทย โดยดร.ธีรารัตน์  ลีลาเลิศสุรกุล ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ นำคณะครู อาจรย์ บุคลากรและนักเรียน – นักศึกษาซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน  นอกจากนี้ยังมีคนดังแวดวงศิลปินดนตรีพื้นบ้านอีสานและบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก  อาทิ แม่ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ) นายฉลาด ส่งเสริม หรือ ป.ฉลาดน้อย ศิลปินแห่งชติ สาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ) เข้าร่วมพิธี  ขณะที่ “ตุ๊กกี้” สุดารัตน์ บุตรพรม ศิลปินดาราชื่อดัง นำทัพศิษย์เก่า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ (วนศ.) เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

โดยคณะครูอาจารย์ ผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่าได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี เพื่อเป้นการต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนที่เป็นผู้สืบสานศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย  ขณะที่พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยและพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ ได้ยึดถือรูปแบบตามจารีต ประเพณี เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาววิทยาลัยนาฏศิลป  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม ยึดปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่ช้านาน โดยปีนี้มีผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ได้แก่ครูอเนก อาจมังกร และครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร ได้แก่ครูวีระชัย มีบ่อทรัพย์  โดยมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และนักศึกษาระดับปริญญาตรี กว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธี

นางสาวสุดารัตน์  บุตรพรม  หรือตุ๊กกี้  ศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ในส่วนตัวแล้วพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ จะต้องหาเวลามาร่วมให้ได้อย่างปีนี้ก็เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่เดินทางมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากศิริมงคลแก่ตัวเองแล้วการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ที่ที่สั่งสอนมาตั้งแต่เด็กนั้นนับเป็นเรื่องที่ดีและไม่ควรมองข้าม  โดยเฉพาะ “ตุ๊กกี้” เองได้มาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ตั้งแต่ม. 1  จนจบชั้นม.6 เรียกว่าอยู่ที่วิทยาลัยฯมากกว่าอยู่บ้านตัวเองเสียอีกจึงมีความผูกพันมาก  และการได้กลับมาเยี่ยมเยียนมาไหว้บูชาครูของเรา มาพบน้อง ๆ และเพื่อน ๆ ทำให้รู้สึกอบอุ่นมาก

“ตอนนี้ได้รับโอกาสเป็นพิธีกรรายการหมอลำไมค์ทองคำ  ยิ่งทำให้ตระหนักถึงคำสอนของครูอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้มาให้และได้นำมาใช้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเอง  ได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานที่งดงามยิ่งทำให้เกิดความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น  ส่วนนี้ก็อยากจะฝากถึงน้อง ๆ คนรุ่นใหม่อยากให้ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นคนอีสานและต้องขอชื่นชมน้อง ๆ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  คนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่แต่ยังคงรักษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นสิ่งนี้ต้องขอชื่นชมจริง ๆ” นางสาวสุดารัตน์ฯ กล่าว
ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์ //// รายงาน

 
ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com