Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

กาฬสินธุ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
พุธ, 05 กรกฎาคม 2017


5 ก.ค. 60 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธร นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ" ณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ของส่วนราชการ ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเสวนา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี และ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน  50 คน


บ่าวโย /รายงาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com