Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

 

คลิบวิดีโอข่าวล่าสุด

เล่นเกมส์ออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบเกมส์และทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ฟังเพลงออนไลน์

 

** อยู่ระหว่างการทดสอบส่งเพลงและทดสอบระบบเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ **

ชาวบ้านร่วมจิตศรัทธาทำบุญหล่อต้นเทียนพรรษาถวายตามวัด 9 วัด ในวันเข้าพรรษา PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
พฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2017


          ที่บริเวณเทศบาลตำบลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุจินต์ นามฉวีพรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอยางตลาด ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมคณะพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตำบลยางตลาด  คณะครู นักเรียน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อที่จะนำไปถวายตามวัดต่างๆ ที่อยู่ในเขตของอำเภอยางตลาด จำนวน 9 วัด ในวันเข้าพรรษาที่กำลังใกล้จะมาถึง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีอยู่คู่กับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธมายาวนาน
 
          ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด กล่าวว่าประเพณีการเข้าพรรษาเป็นพระเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการอธิฐานอยู่ประจำที่ในอาวาส โดยไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆตลอดระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันเข้าพรรษา เทศบาลตำบลยางตลาดจึงได้สืบสาน ส่งเสริมโดยการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญ ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการรักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา ตั้งจิตอธิฐานกระทำความดีด้วยการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงอีกด้วยยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
โทร 064-3064999

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

อ่านไทอีสานออนไลน์

คลิกอ่านได้ที่นี่

เมนูสำหรับสมาชิกออนไลน์


ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

ปฏิทินข่าวกาฬสินธุ์

แบบสำรวจ (KSN Poll)

3G ค่ายไหนที่คุณใช้แล้วแรงสุด?
 

สาวกาฬสินธุ์อินเตอร์

สาวงามเมืองน้ำดำ

ลิงค์แบนเนอร์เว็บไซต์

RSS Feed by Kalasinnews.com

ทดสอบความเร็วเน็ต

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com