Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

เตรียมตั้งศูนย์เรียนรู้ฝายมีชีวิตที่วัดป่านาคำ สร้างฝายและระบบผันน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชาวอีสาน PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 2
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 08 กรกฎาคม 2017


วัดป่านาคำ ที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไปจะเปิดศูนย์เรียนรู้การสร้างฝายและระบบผันน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชาวอีสาน

          นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 เข้าไปดูพื้นที่วัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอ กุฉินารายณ์ ซึ่งมีพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เป็นเจ้าอาวาส เพื่อดูพื้นที่พัฒนาปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างฝายมีชีวิตให้ชาวอีสานและผู้สนใจได้เรียนรู้พสกนิกร วิธีการที่ถูกต้อง ซึ่งวัดวังคำถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการสร้างฝายมีชีวิตที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

          นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า มูลนิธิปิดทองหลังพระจะเข้ามาสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัดวังคำให้มากในการก่อสร้างฝาย แต่จะให้องค์ความรู้ด้านการชลประทานด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำ

 
 
………… สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com