Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 4
แย่มากดีมาก 
เสาร์, 08 กรกฎาคม 2017


เทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2560 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี ให้ส่งเสริมให้ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกระทำความดีถวายพ่อหลวง ด้วยการทำบุญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา รักษาศีล ฟังธรรม ลดเหล้าเข้าพรรษา 
 
บ่าย วันนี้ (7 ก.ค. 60) ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับชุมชน 9 คุ้มวัด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง รณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าครบพรรษา คนใจหิน ใจเพชร และได้หล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 9 คุ้มวัด 
 
พร้อม นี้นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ลงนาม MOU สนับสนุนรณรงค์การงดเหล้าครบพรรษา และนำหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เทเหล้า เผาบุหรี่ ลดละเลิกสิ่งไม่ดีตลอดเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของคุ้มวัดต่างๆ ทั้ง 9 คุ้มวัดได้เคลื่อนไปรอบถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 
นาย จารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีการเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุในศาสนาได้ถือ เป็นหลักปฏิบัติอธิษฐานอยู่ประจำวัดหรือเสนาสนะ โดยไม่จาริกไปค้างแรมในสถานที่อื่นๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในฤดูฝนนับจากวันเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ขึ้น โดยวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 จัดประกวดเรียงความ วาดภาพระบายสี ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการประกวดระบายสีภาพระดับปฐมวัย วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาของชุมชนทั้ง 9 คุ้มวัด 
 
 
..........................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com