CIS Kalasin
อังคาร, 18 มีนาคม 2008

 

CIS Kalasin

CIS (Computer Information System) เว็บไซต์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟแวร์) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดทำได้อย่างสวยงาม ถือว่าเป็นสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนใหม่ และเว็บมาสเตอร์ของ Kalasinnews.com ได้เป็นหนึ่งในนิสิตสาขาวิชานี้ด้วย มีหลายอย่างให้ลองคลิกเข้าไปดูครับ .. อิอิ .. แต่กำลังอัพเดตนะครับ ยังไม่สมบูรณ์