กาฬสินธุ์เปิดสนามยิงปืนทิพย์จันทร์
เสาร์, 06 กันยายน 2014
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ร่วมเปิดสนามยิงปืนทิพย์จันทร์ ซึ่งเป็นสนามยิงปืนที่มาตรฐาน เพื่อใช้ในการฝึกอาวุธปืนสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ รวมถึงส่วนราชการ และประชาชน


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 พล.ต.ท.เดชณรงค์ สิทธิชาญบัญชา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการตรวจสังกัดตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์และตัวแทนส่วนราชการ ร่วมกันเปิดสนามยิงปืนทิพย์จันทร์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสนามยิงปืนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการฝึกอาวุธปืนสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ รวมถึงส่วนราชการ และประชาชน
 

พล.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหน่วยหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมนั้นนับวันทวีความรุนแรง ผู้ก่อเหตุ ผู้กระทำผิดมีอาวุธปืนและหันมาใช้วิธีการต่อสู้มากขึ้น ซึ่งตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและยุทธวิธีต่างๆ รวมถึงยุทธวิธีการใช้ปืน แต่ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่มีสนามยิงปืนที่เป็นมาตรฐานในการฝึก ดังนั้นจึงได้เริ่มปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 6 ไร่ 35 ตารางวา สร้างให้เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีและสนามยิงปืนทิพย์จันทร์ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากอบจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ในการฝึกอาวุธปืนสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ รวมถึงส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป
 

สำหรับสนามยิงปืนดังกล่าวมีทั้งหมด 10 ช่อง เป็นสนามยิงปืนตามแบบมาตรฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจะใช้เป็นสถานที่ในการฝึกยิงปืนและฝึกการปฏิบัติการทางยุทธวิธีสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการอีกด้วย