ครูตำรวจแดร์กาฬสินธุ์ มอบใบประกาศ พร้อมทุนการศึกษา โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
ศุกร์, 27 มีนาคม 2015
เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (27 มี.ค. 58) ครูตำรวจแดร์กาฬสินธุ์ มอบใบประกาศ พร้อมทุนการศึกษา โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์สามัคคี ชั่น ป.5-6 พร้อมกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน และทำบุญผ้าป่า สมทบทุนสร้างอาคารเรียน


โครงการ D.A.R.E. หรือ “ครูแดร์” เป็นโครงการสอนการต่อต้านยาเสพติดและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในเด็กนักเรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี เด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนในโครงการ D.A.R.E. เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.6 ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะการปฏิเสธและต่อต้านการถูกชักชวนให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในขณะกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และเป็นเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

“ตำรวจครูแดร์” ตามโครงการดังกล่าว จะทำหน้าที่ครูผู้สอนโดยมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนต่อต้านการใช้ยาเสพติด เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีต้นแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยโครงการ D.A.R.E.  ดำเนินการประสบความสำเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว  ซึ่งประเทศไทยนำหลักสูตรนี้เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  โดยผลิตครูตำรวจแดร์ตามโครงการนี้ไปแล้วกว่า 1,600 คน เน้นสอนนักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด  การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี  และมีนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้แล้วจำนวนหลายแสนคน จากการสำรวจพบว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรต่อต้านยาเสพติดและหลีกเลี่ยงความรุนแรงกับตำรวจครูแดร์ จะมีภูมิคุ้มกันรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดมากกว่าเด็กทั่ว ๆ ไป"

ตระกูล  ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ